Home Assistant paket

Dela upp din konfiguration

Denna guide kommer att gå igenom hur du aktiverar att läsa in ”paket” från en specifik katalog i Home Assistant.

Fördelen med att använda paket är att du kan samla all konfiguration för en funktion på samma ställe och därmed får lite bättre överblick. I stället för att ha dina sensorer på ett ställe, automationer på ett annat osv så kan du ha allt som hör till en viss del i en separat fil.

Att implementera paket ”förstör” inte din tidigare set-up utan det blir ett komplement. Det spelar alltså ingen roll om du sedan tidigare delat upp din konfiguration med olika include filer, det kommer fortsätta att fungera precis som innan.

Så här gör du

Börja med att skapa en katalog i din konfig av  Home Assistant med namnet paket

För HASSIO är det alltså /Config och i ”vanliga” HASS .Homeassistant

Vill du dubbelkolla sökvägen kan du gå in på /dev-info sidan i din installation (i) knappen längst ner i vänstermenyn.

Öppna sedan din Configuration.yaml fil.

I din configfil har du högst upp ett avsnitt som börjar med homeassistant: där lägger du dit följande rad längst ner i det blocket.

Homeassistant:
 packages: !include_dir_named paket

Då skall alltså endast lägga till packages: !include_dir_named paket

Starta nu om Home Assistant och du är sedan redo att börja använda paket i din konfiguration

 

Skapa nu ditt första paket med exemplet nedan

Skapa en ny yaml fil med namnet test.yaml och placera den i din paket katalog.

Klistra in nedan yaml kod i din fil, spara filen och starta om Home Assistant igen och du har nu en ny flik/ikon i din toppmeny med innehållet från paketet. Dvs en grupp som visar en sensor som visar din nuvarande HASS version

######################################################################
# TEST package                            #
# Version 1.0 last changed 2018-03-03                #
# Created for and tested with Home Assistant Hassio version 0.64.3  #
# Creator IQHemmet.se                        #
# www.iqhemmet.se                          #
######################################################################

# Sensor section
sensor:
 - platform: version

# Group section
group:
 testing_view:
  view: yes
  name: TEST
  icon: mdi:test-tube
  entities:
   - group.testgrupp

 testgrupp:
  control: hidden
  name: "Test"
  entities:
   - sensor.current_version