HUE tillbehör i HASS

Lägg till HUE tillbehör i HASS

Har du en Philips HUE bridge kopplad till HASS för att kunna se och styra dina lampor? Då har du säkert några tillbehör också så som fjärrkontroller eller rörelsesensorer. Dessa syns ju tyvärr inte i Home Assistant (HASS), men det finns det en lösning på och denna guide kommer att gå igenom hur du gör för att kunna få in dina HUE tillbehör i HASS.

Så här gör du

Alternativ 1

Börja med att skapa ett rum i HUE appen med namnet HASS genom att klicka på Settings -> Room Setup -> och klicka på plus ikonen. Döp rummet till HASS och ange rumstyp till ”other” och tryck sedan ”save”.

Lägg till minst en lampa till rummet HASS.

Lägg nu till dina tillbehör i appen om du inte redan gjort det och lägg till dem i rummet HASS genom Settings -> Accessory setup och välj ditt tillbehör och ange rummet HASS under ”where?”

En rekommendation men inget måste är att ändra tiden under ”when there is no motion” till 1 min. Då går den snabbare tillbaka till off och du får snabbare uppdatering till HASS(IO). Sen kan du låta Home Assistant hantera efter hur lång tid saker skall få tillbaka till det normala.

Alternativ 2

I stället som ovan lägg bara till ditt tillbehör i HUE appen men gör ingen konfiguration, se dock till att ge den ett vettigt namn. ( ”HASS sensor” om du vill följa hela denna guiden)

 

Nu är vi klara med HUE konfigurationen. Gå nu till följande Github repo: https://github.com/robmarkcole/Hue-sensors-HASS och klicka på clone/download och välj download zip. Spara filen där du lätt jan hitta den, Packa upp den och kopiera custom_component (eller dess innehåll om du redan har en custom_component katalog) till din konfigurationskatalog.

Starta om Home Assistant så läses den modifierade HUE komponenten in i HASS(IO) och du kan nu se dina tillbehör.

Prova att gå till din /dev-state sida och sök på sensor.hass så kommer dina tillbehör du har i rummet HASS att synas där och är redo att användas i dina automationer etc.

Du kan också se att de har en del övriga attribut som kan vara av intresse. Fjärrkontrollerna har ”bara” batteri % men rörelsesensorerna har fler användbara attribut så som LUX, Temperatur, rörelse av/på samt om det är mörkt av/på.

Om du lägger in koden nedan i ett paket ( se denna guide för hur du lägger in paket i HASS ) så kommer den att skapa sensorer av dessa samt visa dem i GUI. Då kan du lättare använda dem i automationer och villkor t.ex..

HUE PIR i HASS
Skärmbild av sensorerna i en egen flik i HASS

 

Paket för att visa PIR sensorer i HASS

######################################################################
# HUE PIR demo package                        #
# Version 1.0 last changed 2018-03-04                #
# Created for and tested with Home Assistant Hassio version 0.63.3  #
# Creator IQHemmet.se                        #
# www.iqhemmet.se                          #
######################################################################


# Sensor section
sensor:
 - platform: template
  sensors:
   hass_lux:
    friendly_name: 'HASS LUX'
    value_template: "{{states.sensor.hass_motion_sensor.attributes.lux}}"
    unit_of_measurement: lux
    icon_template: mdi:lightbulb-on-outline
   hass_dark:
    friendly_name: 'HASS dark'
    value_template: "{{states.sensor.hass_motion_sensor.attributes.dark}}"
    icon_template: mdi:lightbulb-on-outline
   hass_motion:
    friendly_name: 'HASS motion'
    value_template: "{{states.sensor.hass_motion_sensor.state}}"
    icon_template: mdi:run-fast
   hass_temp:
    friendly_name: 'HASS temp'
    value_template: "{{states.sensor.hass_motion_sensor.attributes.temperature}}"
    unit_of_measurement: °C
    icon_template: mdi:thermometer


# Group section
group:
 testing_PIR_view:
  view: yes
  name: TEST
  icon: mdi:run-fast
  entities:
   - group.hassPIRgrupp
  
 hassPIRgrupp:
  control: hidden
  name: "PIR HASS"
  entities:
   - sensor.hass_lux
   - sensor.hass_dark
   - sensor.hass_motion
   - sensor.hass_temp