Ubuntu 18.04

I våra guider och exempel där vi använder Linux som system så kör vi Ubuntu 18.04 lts som operativ och därmed kommer här en guide på hur du installerar detta på din NUC/Server/PC etc.

Installera Ubuntu

Ladda ner och förbered installationen

Börja med att ladda ner ubuntu-18.04-live-server-amd64.iso

Öppna iso filen med utforskaren, markera alla filer och kataloger (ctrl+a) och kopiera dem (ctrl+c)

Sätt i en blank USB sticka i din dator och klistra in innehållet från ISO filen (ctrl +v)

Sätt i USB stickan i din NUC/Server/PC och boota från USB stickan. Eventuellt behöver du redigera BIOS och boot-ordning eller välja boot meny under uppstart på din maskin för att den skall starta från USB stickan. Exakt hur du gör varierar från maskin till maskin och beror oxå lite på vad du gjort sedan tidigare.

Installera

Se bilderna i slidern nedan för hur du kör igenom installationsguiden, ett utdrag längre ner.

1/9 Välj språk = English.

2/9 Välj tangentbord manuellt eller välj identify keyboard och följ guiden, jag väljer Swedish.

3/9 Välj version att installera (Install Ubuntu).

4/9 Konfigurera nätverk, klicka done för dhcp och skriv sedan in eventuella proxy inställningar om det behövs, normalt inget man behöver ange.

6/9 konfigurera hårddisk, använd hela disken eller partitionera upp den (dela upp i flera delar) vi väljer (use an entire disk) och välj disk om du har flera, översikt visas så välj done om allt ser bra ut, en bekräftelse ruta kommer upp som varnar om att allt på hårddisken kommer att raderas, välj fortsätt om du är ok med att radera hela hårddisken och installera Ubuntu på den.

Ange nu ditt namn, serverns/datorn namn, användarnamn och lösenord (2 gånger)

Du kan även importera SSH nyckel om du så önskar

Namn= IQhemmet
Datornamn= nuc
Användare = nuc
lösenord
lösenord
No
Done

8/9 Nu körs installationen

9/9 Finished install, välj reboot now med enter och ta direkt ut USB stickan så den inte bootar från den igen.

Nu är servern installerad, kör du på en server eller NUC etc vill du troligen kunna konfigurera den från en annan dator och därmed behövs ett terminalprogram för att ansluta till din Ubuntu installation.

Putty

Ladda hem, installera och kör putty på din dator som befinner sig i samma nätverk som din Ubuntu.

Ange IP adressen till din NUC/Ubuntu i rutan hostname (or IP address)

(logga in i din router och kolla IP adress om du är osäker, väl där är det rekommenderat att ge den en statisk DHCP tilldelning så att den alltid får samma IP adress)

Porten skall vara 22 och connection typ SSH

Klicka open längst ner och du ansluter till din Ubuntu, troligen får du första gången upp en varning om en säkerhetsrisk, klicka YES/JA för att spara nyckeln på din PC.

Du ombeds nu att logga in.

Användare och lösen är de du satte upp under installationen av Ubuntu

Nu är du inne i din server via putty/terminalen och kan börja konfigurera och installera saker.